Fysikk UiA Logo
	 Kap 00  Innledning
	 Kap 01  Enheter, fysiske størrelser, vektorer, derivasjon, integrasjon
	 Kap 02  Bevegelse langs en rett linje                  
  	 Kap 03  Bevegelse i planet. Forflytning / Hastighet / Akselerasjon
	 Kap 05  Newtons lover
	 Kap 06  Arbeid og kinetisk energi
	 Kap 07  Potensiell energi og energibevaring
	 Kap 08  Masse-senter
	 Kap 09  Rotasjon
	 Kap 10  Rotasjonsdynamikk
	 Kap 12  Fluid mekanikk
	 Kap 13  Gravitasjon
	 Kap 14  Periodisk bevegelse
	 Kap 15  Mekaniske bølger
	 Kap 16  Lyd
	 Kap 21  Elektrisk ladning og elektrisk felt
	 Kap 22  Gauss's lov
	 Kap 23  Elektrisk potensial
	 Kap 24  Kondensator
	 Kap 25  Strøm, resistans og EMS
	 Kap 26  Elektriske kretser
	 Kap 27  Magnetisk felt
	 Kap 28  Magnetfeltkilder
	 Kap 29  Induksjon
	 Kap 30  Induktans
	 Kap 31  Vekselstrøm
	 Kap 32  Elektromagnetiske bølger
	 Kap 33  Lys
	 Kap 35  Interferens
	 Kap 36  Diffraksjon
	 Kap 37  Relativitetsteori
	 Kap 40  Kvantefysikk
	 Kap 42  Halvlederfysikk
	 Kap 44  Partikkelfysikk

MatRIC Logo