Kap 37 Interferens - Simulering


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
	 001 Interferens 

	 002 Interferens mellom to bølgekilder    
	 003 Interferens mellom to bølgekilder
	 004 Interferens mellom to bølgekilder

	 005 Bølgematrise
	 006 Refleksjon / Transmisjon
	 007 Refleksjon / Transmisjon ved tynn film
	 008 Refleksjon / Transmisjon ved barriere for kvantemekanisk bølge

	 009 Ellipsometri (måling av polarisasjon)
	 009 Tracing
	 010 Bølgeforplantning
	 011 Ripples in Water