Kap 38 Diffraksjon - Simulering


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
	 001   Fresnel diffraksjon, rett kant       
	 002   Enkelt spalte diffraksjon
	 003   Fresnel diffraksjon, enkelt spalte