Svingende kuler


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Til venstre vises fire like kuler (antallet er egentlig uvesentlig bare det er større enn eller lik 2) som vi opprinnelig tenker oss hengende i ro tett inntil hverandre i like lange snorer.
Vi nummererer kulene fra venstre som kule nr 1, 2, 3 og 4 henholdsvis.
Så drar vi kule nr 1 litt ut til siden og slipper.
Vi legger merke til at når kule nr 1 kommer ned til sin opprinnelige likevektstilling (og treffer kule nr 2),
så blir de tre første kulene hengende i ro, mens kule nr 4 får samme utgangshastighet som kule nr 1 hadde rett før den traff kule nr 2.
Når kule nr 4 kommer tilbake igjen, er det kule nr 1 som får bevegelse igjen (mens kule nr 2,3 og 4 blir hengende i ro) og slik fortsetter bevegelsen.


Spørsmålet er nå: Hvordan kan vi forklare at alle kulene bortsett fra en alltid blir hengende i ro, og hvorfor vil den nye kula som settes i bevegelse alltid få samme utgangshastighet som den innkommende kula?

Svaret ligge skjult i to grunnleggende lover i fysikken:
1: Bevaring av bevegelsesmengde (massefart)
2: Bevaring av energi

Det kan vises at hvis bevegelsen til kulene ikke blir som beskrevet ovenfor (og som vist i animasjonen), så bryter dette med minst en av de to lovene ovenfor.
Se 'bevis' på de neste sidene.