Matematikk - Laplace - Forelesninger - Streaming (Video-forelesninger) - Våren 2014 UiA Logo

[Hovedmeny] [SWin] [Eksterne videoer]
Mediaspace - Kaltura
Mediaspace - Kaltura - Laplace
Klikk på ikon for start av video-forelesning.
Klikk på tekst under ikon for mer informasjon (med tidspunkt) om denne videoen.
Klikk på kapittel-nummer (til høyre) for å vise oversikt over video-innhold (med tidspunkt) for valgt kapittel.

Kort info

Rask innføring i Laplace


Innledning

Kap 00 Innledning


Eulers tall e

Kap 01 Komplekse tall - Eulers tall e - Diff.lign.


Definisjon

Kap 02 Definisjon av Laplace transformasjon


L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

L-Transform

Kap 03 Laplace transformasjon av ulike funksjonerKap 04 Periodiske funksjonerKap 05 Delta-funksjonKap 06 ConvolutionKap 07 Invers Laplace transformasjonKap 08 Løsning av diff.lign. vha LaplaceKap 09 TransferfunksjonKap 10 Impuls responsApp01 Mer om convolution, transferfunksjon og impuls responsApp02 Mer grunnleggende convolution