Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin] [Powerpointslides]
	 001 Bruksområder
	 002 Eksempler på transformasjoner i dagliglivet
	 003 Transformsjoner i musikk - Analog/Digital
	 004 Enkel matematisk transformasjon - Addisjon
	 005 Enkel matematisk transformasjon - Multiplkasjon 
	 006 Transformasjonsteori
	 007 Integral-transformasjoner
	 008 Tre integral-transformasjoner 1: Wavelet - Laplace - Fourier
	 009 Tre integral-transformasjoner 2: Wavelet - Laplace - Fourier
	 010 Transformasjon - Elektrisk krets 1
	 011 Transformasjon - Elektrisk krets 2
	 012 Eksempler på bruk av differensialligninger
	 013 End