Laplace - Innledning - Bruksområder UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste][SWin]
Laplace-transformasjon er et hensiktsmessig verktøy med hensyn til behandling av differensialligninger, spesielt siden mer kompliserte differensialligninger som inneholder både den/de ukjente og tilhørende derivasjon og integrasjon kan overføres til enklere algebraiske ligninger hvor derivasjon og integasjon er erstattet at mer elementære regneoperasjoner som +, -, * og /. Vi transformerer våre opprinnelige ligninger over i et 'enklere rom', løser problemet der og transformerer deretter løsningen tilbake til vårt opprinnelige rom.

Laplace kan også med stor fordel benyttes til formulering av såkalte transfer-funksjoner av et input/output system. Transferfunksjonen gir en generell informasjon om et system og kan benyttes til å bestemme output for vilkårlig input, samt kontrollere systemets stabilitet.