Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste][SWin]
Hvis vi skal reparere en bil, kan vi kanskje klare å utføre denne jobben hjemme.
Ofte trenger vi imidlertid hjelp på et bilverksted.
På et bilverksted finnes kompetanse og verktøy til å få reparasjonen utført.
Vi tar med oss bilen til bilverkstedet (eller vi kan si at vi transformerer bilen over til bilverkstedet).
Etter reparasjonen tar vi med oss bilen hjem igjen (eller vi kan si at vi transformerer bilen tilbake til hjemmet).

Tilsvarende overføres vi ofte til et sykehus ved sykdommer, får behandling av ekspertise der og blir forhåpentligvis friske slik at vi kan reise hjem igjen.

På en analog måte som for nevnte bilreparasjonen eller sykehusoppholdet , kan det ofte være hensiktsmessig å overflytte eller transformere en matematisk funksjon til et annet såkalt rom i håp om at det kanskje er enklere å studere denne matematiske funksjonen i det nye rommet. Etter funksjons-studien i dette nye rommet, tranformerer vi funksjonen tilbake til det opprinnelige rommet.