Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste][SWin]
Matematiske transformasjoner benyttes innen mange områder.
Her er et eksempel fra musikk hvor vi (på samme måte som tale, bilder, film, ...) benytter transformering mellom analoge og digitale signaler.

Transformasjon mellom analoge og digitale signaler benytter bl.a. Fouriertransformasjon sammen med Shannons samplingsteorem.
Overføring til digitale signaler gir oss en helt annen mulighet til ulike operasjoner.
På figuren vises bruk av integrasjon til demping av diskant i musikk og tilsvarende derivasjon til demping av bass.
Demping av diskant foretar en 'glatting' (summering/integrasjon) ved nedtoning av de 'skarpe' diskantene, mens demping av bass foretar vha derivasjon en fremtoning av de mer 'skarpe' lydene.