Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin]
En oppsummering av de foregående sidene:

Vi skal løse et problem f(x) i vårt opprinnelig rom 'Room 1'.
Vi transformerer (vha en transformasjon T) f(x) over til F(u) = T[f(x)] i et mer hensiktsmessig rom 'Room 2'.
Vi løser vi vårt problem i 'Room 2' og overfører (transformerer) vår løsning tilbake til 'Room 1' ved den inverse transformasjonen T-1:
f(x) = T-1[F(u)].