Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin]
Samme som foregående side, men denne gang er transformasjonen T spesifisert litt mer ved at T her er en såkalt integral-transformasjon. Slike integraltransformasjoner benyttes ofte.