Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin]
På denne siden vises tre sentrale ulike integral-transformasjoner:
- Fourier
- Laplace
- Wavelet

Laplace-transformasjonen er her definert litt mer generell enn hva vi skal gjøre i resten av vår studie av Laplace-teori.
Slik Laplace er definert her, vil Fourier-transformasjon være et spesialtilfelle av Laplace-transformasjon.
Videre er Laplace-transformasjon et spesialtilfelle av Wavelet-transformasjon.