Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin]
Samme som foregående side, men denne gang er Laplace-transformasjonen definert i tråd med vår videre bruk av Laplace.

Litt mer info (med eksempler) angående Fourier- og Wavelet-transformasjoner.