Laplace - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SWin]
Her vises et eksempel på en elektrisk krets bestående av en spenningskilde, bryter, kondensator, motstand og spole.
Studier av strøm og spenning i denne kretsen gir opphav til en differensialligning hvor derivasjon og integrasjon er involvert.
Ved en Laplace-transformasjon kan derivasjon og integrasjon erstattes av de elementære regneoperasjonene +, - , * og /.