Løsninger Fysikk FYS105


  	 Kap 00  Fysikk / Naturvitenskap
	 Kap 01  Enheter, fysiske størrelser og vektorer
  	 Kap 02  Bevegelse langs en rett linje
	 Kap 03  Bevegelse i to eller tre dimensjoner
	 Kap 05  Newtons lover
	 Kap 08  Masse-senter
	 Kap 09  Rotasjonsbevegelse
	 Kap 10  Dynamikk av rotasjonsbevegelse
	 Kap 13  Periodisk bevegelse
	 Kap 15  Mekaniske bølger
	 Kap 16  Lyd
	 Kap 17  Temperatur og varme
	 Kap 18  Stoffers termiske egenskaper
	 Kap 19  Termodynamikkens 1.lov
	 Kap 21  Elektrisk ladning og elektrisk felt
	 Kap 22  Gauss's lov
	 Kap 23  Elektrisk potensial
	 Kap 24  Kondensator
	 Kap 25  Strøm, resistans og EMS
	 Kap 26  Elektriske kretser
	 Kap 27  Magnetisk felt
	 Kap 30  Induktans
	 Kap 32  Elektromagnetiske bølger
	 Kap 33  Lys
	 Kap 35  Interferens
	 Kap 36  Diffraksjon