Timeplan MA-160 Linjedel (Laplace)

Vår 2015


[
Hovedmeny]
 Ukedag  Time	  Sted           Innhold
 -------------------------------------------------------
 Torsdag 3-4   C2 036          Forelesning 
 Torsdag 5-6   A2 027, A2 084, A3 020  Øving
 -------------------------------------------------------


 Første forelesning torsdag 08.01.15 C2 036            Per Henrik Hogstad
 Første øving    torsdag 15.01.15 A2 027, A2 084, A3 020    Per Henrik Hogstad, StudAss.