Per Henrik Hogstad - Presentasjon - Matematikk - MA-209 UiA Logo

[Per Henri Hogstad] [Matematikk] [Fysikk] [SimReal]

Klikk på ikon for start av video-forelesning i matematikk 22.08.2017 (inkludert orientering om Matematikk / Fysikk / IT / Medisin og SimReal).


Innledning:
00.05.45 Innledning: Fagside, timeplan, ukeplan, div
00.22.35 Presentasjon av foreleser
00.23.45 Matematikk, Fysikk, IT og Medisin
00.37.10 SimReal (Simulering i Realfag)
01.54.57 MA-209 Matematikk 3, Kap 08 Kjeglesnitt


Simulation - Better Grades

00.05.00:
Kort orientering om matematikk MA-209 og fysikk FYS118...122.

00.22.35:
Presentasjon av foreleser, undervisningsfag og forskning.

00.23.45:
Bruk av matematikk, fysikk, statistikk og IKT innen medisin i samarbeid med stråleterapisentre i Norge.
1. Styring av lineær-akselerator (strålemaskin).
2. Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon (bruk av Wavelets).

00.37.10:
Utvikling av SimReal.
SimReal er et interaktivt læringsverktøy til bruk innen matematikk, fysikk, statistikk og IKT.
SimReal inneholder kalkulator, videoforelesninger, streaming, videosimuleringer, interaktive simuleringer, oppgavegjennomgang, anvendelser og hjelpesystem, alt samlet i en blokk.
SimReal-kalkulatoren kan benyttes interaktivt direkte, samt at den i enhver beregning (numerisk eller symbolsk) styrer i bakgrunnen.
SimReal kan integreres i ulike læreverk og videokonferansemoduler.


SimReal bygges opp som en komplett undervisningspakke hvor interaktivitet (i form av målinger/beregninger, modellering, graftegning (funksjoner/flater) osv) og videohjelp står sentralt.
SimReal dekker fagområdene matematikk, fysikk og statistikk.
Den nye versjonen av SimReal programmeres nå i JavaScript kun vha en browser og kan eksekveres på alle typer enheter (PC, laptop, tablet, mobil tlf, TV, ...).
SimReal har fått svært gode tilbakemeldinger/resultater nasjonalt (spørreundersøkelser, eksamener) og internasjonalt (konferanser, artikler, journaler).
Simuleringer med SimReal har i foreløpige tester vist seg å ha positiv effekt på fagforståelsen.