Matematikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Definisjon   
	 003 Punkt - Linje - Sirkel - Ellipse - Parabel - Hyperbel  
	 004 Satellitt-baner     
	 005 Parabel - Def     
	 006 Parabel - Ligning / Fokuspunkt / Styrelinje / Symmetri om 2.aksen    
	 007 Parabel - Ligning / Fokuspunkt / Styrelinje / Symmetri om 1.aksen  
	 008 Parabel - Refleksjonsegenskaper - Rett linje   
	 009 Parabel - Refleksjonsegenskaper - Parabel   
	 010 Ellipse - Definisjon 
	 011 Ellipse - Ligning   
	 012 Ellipse - Refleksjonsegenskaper   
	 013 Ellipse - Styrelinje   
	 014 Hyperbel - Definisjon   
	 015 Hyperbel - Ligning  
	 016 Hyperbel - Refleksjonsegenskaper  
	 017 Eksentrisitet - Kjeglesnitt 
	 018 Eksentrisitet - Planetbaner  
	 019 Parabel /Sirkel / Ellipse / Hyperbel - Ligning - Sentrum i (x0,y0)  
	 020 Parabel /Sirkel / Ellipse / Hyperbel - Ligning - Sentrum i origo  
	 021 Paraboloide / Kule / Ellipsoide / Hyperboloide - Sentrum i origo  
	 022 Refleksjonsegenskaper   
	 023 Refleksjonsegenskaper - Stjernekikkert  
	 024 Kjeglesnitt - Klassifisering 1  
	 025 Kjeglesnitt - Klassifisering 1 
	 026 Kjeglesnitt - Klassifisering 3 
	 027 Kjeglesnitt - Klassifisering 4 
	 028 End 

MatRIC Logo