Kjeglesnitt UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Plantene går i ellipsebaner rundt solen.
Solen har relativt stor masse i forhold til planetene og vil derfor være plassert i ett av ellipsens fokuspunkter.
Tabellen viser eksentrisiteten til de ellipsene som gjennomløpes av de ulike planetene (i tillegg er tatt med Pluto og Halley's komet).
Vi legger merke til at jordens ellipsebane har eksentrisitet lik 0.02, dvs en svært liten eksentrisitet og derfor en ellipsebane som er tilnærmet lik en sirkel.
For Pluto er eksentrisiteten 0.25 og for Halley's komet 0.97.Satellitt