Wavelets - Eksterne linker


[Home]
	 01 Introduksjon til Wavelets
	 02 Anvendelser
	 03 Matematisk definisjon av Wavelets
	 04 Multiresolution analyse
	 05 Filter Banks
	 06 Biortogonale Wavelets
	 07 Lifting shceme
	 08 Bruk av Wavelets i medisinsk bildebehandling
	 09 Program
	 10 Software
	 11 Litteratur
	 12 Anvendelser
	 13 Appendiks