Kap 01 Innføring i Wavelets


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Wavelets-transformering av et bilde.
Til venstre opprinnelig bilde ('Lena' som benyttes i all datalitteratur tilknyttet bildeoperasjoner), deretter bildet etter en enkelt Wavelets-transformasjon.
I øvre venstre hjørne bildet representert kun ved de lavfrekvente delene av bildet, dvs små-detaljer er fjernet. Bildets detaljer er bevart i de øvige tre delene av bildet, de mest høyfrekvente delene er skjøvet mot nedre høyre hjørne.
All bilde-informasjon er tatt vare på, dvs ut fra det Wavelets-transformerte bildet kan vi gi eksakt reproduksjon av det opprinnelige bildet.
Hvis vi fjerner de høyfrekvente delene, sitter vi tilbake med et komprimert bilde.
Tar vi for oss kun de høyfrekvente delene, sitter vi igjen med detaljene som bl.a. kan hjelpe oss til gjennfinning av objekter i bildet.
Lengst til høyre har vi foretatt ytterligere en Wavlets-transformasjon på den lavfrekvente delen av bildet.