Wavelet Transform


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Se nøye på grafene til de to funksjonene f1(x) og f2(x).
Klarer du å se noen forskjell? Antakeligvis ikke!.

Wavelets kan hjelpe oss med å 'plukke fra hverandre' en funksjon slik at vi kan studere enkeltkomponentene nærmere.

Det er lagt inn en forskjell på de to grafene.
På toppen av funksjonen f2 er det lagt inn en svingning, med en amplitude så liten at den ikke synes i grafen til f2 (f1 har maksimalverdi 1000 mens ekstrasvingningen på toppen av f2 har amplitude 5.
Helt til venstre er lagt inn en forstørrelse av toppen til f1og f2.
Her ser vi tydelig forskjellen.

Lengst til høyre er vist den Wavelets-transformerte W(a,b) / |a|2.
Her ser vi helt tydelig posisjon og bredde til disse 'usynlige' svingningene, dette uten å benytte de forstørrede bildetoppene helt til venstre.