Research


[Hovedmeny][Powerpointslides][Zip]

     Powerpointslidene som vises på disse sidene er utarbeidet i forbindelse med en invitasjon (høsten 2003)
     til en internasjonal matematikk-konferanse i Baltikum, hvor jeg ble forespurt om jeg ville orientere om det arbeidet
     jeg (sammen med mine studenter) har utført her ved HiA angående anvendelse av Wavelets (en relativt ny matematisk metode) innen medisin.
     De fleste slidene er skrevet på engelsk, tilhørende tekst finnes delvis på engelsk, delvis på norsk.

     Velg 'Prosjekt våren 2004' for å se en oversikt over oppgave-forslag (her finnes uttallige andre).
     For en nærmere tekstlig beskrivelse (både på engelsk og norsk), velg 'Forelesning'.


	 Forelesning  Powerpointslides
	 Oppgaver 
	 Løsninger 
	 Simulering 
	 Formler 

	 Forskningsdagene  
	 Prosjekt våren 2004  

	 Seminar 2004  


Per Henrik Hogstad