Wavelets - Forelesnings-serie for sivilingeniør- (diplom-) og ingeniør- (prosjekt-) studenter


[Prosjektdeltakere][Litteratur]
	 2002
	 2003