Wavelets - Forelesningsserie 2003


[Hovedmeny]
	 001 Onsdag 15.01.03 kl 11.45-12.15 AudMax  Orienteringsmøte
	 002 Fredag 17.01.03 kl 08.00-09.45 AudMax  Wavelets=Ny matematisk metode / Lineær algebra
	 003 Mandag 20.01.03 kl 16.00-18.00 AudMax  Lineær algebra / Program-implementering (Java)
	 004 Fredag 24.01.03 kl 08.00-09.45 AudMax  Fourier-transformasjon / Lineære systemer
	 005 Mandag 27.01.03 kl 16.00-18.00 AudMax  Kontinuerlig Wavelets transformasjon (CWT)
	 006 Mandag 03.02.03 kl 16.00-18.00 AudMax  Orienteringsmøte med bl.a. oppgave-definisjon og videre fremdriftsplan
	 007 Fredag 28.02.03 kl 08.00-09.45 AudMax  Diskret Wavelets transformasjon
	 008 Fredag 11.04.03             3-dim Mexican Hat Wavelet


Fredag 11.04.03: Ingen forelesning denne dagen, kun en orientering: En av Wavelets-gruppene (Geir Broms Fløistad og Kjetil Måge (siving)) har hatt et gjennombrudd knyttet til prosjektet: 'Bruk av Wavelets kombinert med eventuelt andre metoder til bruk innen gjenfinning av tidlige forkalkninger i mammografibilder knyttet til brystkreft (Radiumhospitalet)'. Bruk av 3-dimensjonal Mexican Hat Wavelet ser ut til å gi lovende resultater. Det er ønskelig at de øvrige Wavelets-gruppene også ser litt nærmere på 3-dimensjonal Mexican Hat Wavelet. Angående kantbestemmelser (SINTEF:Blodårekanter og ASA:Benmassebestemmelse) kan det være av interesse å utprøve en asymmetrisk 3-dimensjonal Mexican Hat Wavelet. Fredag 28.02.03: - Oppsummering med tilstandsrapport - Orientering om mulige nye innspill fra Vest-Agder Sentralsykehus - Gjennomgang av de viktigest punktene i diskret Wavelets-transformasjon (Multiresolution analysis) Mandag 03.02.03: - Gjennomgang av tittel og oppgave-definisjon slik at hver enkelt gruppe er tydelig klar over hva som skal gjennomføres i prosjektet - Gjennomgang av videre arbeid fremover - Gjennomgang av deler av rapportmal - Drøfting av behov for flere forelesninger (spesielt behovet for gjennomgang av diskret Wavelets-transformasjon) Det er avsatt to timer til dette møtet, men det er stor sannsynlighet for at vi trenger mindre enn en time. Fredag 24.01.03 vil temaene være: Fourier-transformasjon og lineære systemer. Uke 5 (27.01.03 - 31.01.03) vil vi gå grundig gjennom Wavelets-transformasjon. For å kunne få en bedre forståelse for Wavelets-transformasjon, er det viktig at vi har en viss kunnskap om Fourier-transformasjon og lineære systemer. Fra disse to sistnevnte temaene skal vi bare ta med det som er viktig mht å forstå Wavelets-transformasjon. Fourier-transformasjon er gjennomgått i tidligere matematikk-kurs, så fredag 24.01.03 vil vi kun foreta en oppsummering i tillegg til at vi kanskje vil se Fourier-transformasjon fra en litt annen synsvinkel. Fredag 24.01.03 starter vi forelesningen kl 08.00 selv om vi antakeligvis ikke trenger begge de to avsatte timene. Imidlertid må vi nå snart begynne å spesifisere/fordele oppgavene nærmere, så litt tid vil bli satt av til dette. Mandag 27.01.03 vil kontinuerlig Wavelets-transformasjon bli gjennomgått. Også diskret Wavelets-transformasjon vil bli nevnt samme dag, men en grundig gjennomgang vil bli tatt senere. Litt om oppgavene: Fra Radiumhospitalet vil vi få tildelt et mammografi-fantom. Vi skal benytte Wavelets (sammen med andre metoder) til å bestemme tidlige forkalkninger (som senere utvikler seg til brystkreft) fra dette mammografi-fantomet. Det kan her være aktuelt å foreta en mer grunnleggende Wavelets-studie. Fra SINTEF Ultralyd Unimed i Trondheim er det foreløpig kommet tre ønsker: 1. Videreutvikle 3D-modellen med kantdeteksjon av blodårer fra ultralydbilder vha Wavelets (Java/C++). 2. Foreta en mer grunnleggende studie av ulike Mother Wavelets. 3. Støyfjerning fra ultralydbilder vha Wavelets. Felles for alle disse tre oppgavene kan være behovet for å foreta en mer grunnleggende Wavelets-studie. For nærmere forespørsler angående SINTEF-oppgavene, kontakt Thomas Langø, SINTEF Unimed Ultralyd tlf 73592590 / 90962913. De studentene som velger SINTEF-oppgave bør ta en besøkstur til SINTEF Unimed i Trondheim så tidlig som mulig i prosjekt-perioden. Fra ASA er det kommet ønske om studier av IR-bilder vha bl.a. Wavelets.