Wavelets - Forelesningsserie 2004


[Hovedmeny]
	 001 Tirsdag 13.01.04 kl 16.00-17.00 AudMax  Orienteringsmøte
	                        Wavelets research
	                        Wavelets=Ny matematisk metode
	 002 Torsdag 15.01.04 kl 11.00-13.00 AudMax  Lineær algebra                             
	 003 Torsdag 22.01.04 kl 12.15-14.00 AudMax  Program-implementering (Java)
	 004 Torsdag 29.01.04 ko 12.00-14.00 AudMax  Fourier-transformasjon / Lineære systemer
                             Kontinuerlig Wavelets transformasjon (CWT)
                             Program-implementering (Java)
	 005 Torsdag 02.02.04 kl 16.00-17.00 AudMax  Kontinuerlig Wavelets transformasjon (CWT)
	 006 Tirsdag 17.02.04 kl 16.00-17.00 AudMax  Diskret Wavelets transformasjon (DWT)


Forelesning torsdag 22.01.04 AudMax kl 12.15-14.00 Program-implementering: Gjennomgang av programsystem som prosjektene skal bygge videre på. Se Wavelets [Kap 09] [Forelesning] [010 Java Application - Img]. Se også: [Kap 09] [Forelesning] [002 Enkel bilde-lesing i Java [003 BufferedImage]. Test av Java-program: 0. En zip-fil (java_img) med nødvendig programvare blir delt ut til prosjektdeltakerene. 1. Bruk Borland JBuilder 9 Personal (kan lastes ned fritt fra Internett). 2. Ha tilstrekkelig skjermoppløsning (17" skjerm oppløsning 1280 x 1024). 3. Hent applikasjonen Application_001.java og ta en kopi av denne (copy). 3. Opprett en nytt prosjekt med navn Img. 4. Opprett en ny applikasjon (Application_001) i dette prosjektet Img (la en frame også genereres). 5. Fjern denne nevnte Frame ved å velge - under menyen. 6. Erstatt Application_001.java med applikasjonen kopiert fra pkt 3. 7. Kopier (fra zip-filen) alt som ligger under Img/src/img bortsett fra Application_001.java. 8. Kopier (fra zip-filen) alle filer (men ikke noen av katalogene) som ligger under Img, bortsett fra de 4 filene Img (JPX-fil), Img.jpx.local, Img.jpx.local~ og Img.jpx~. 9. Kjør programmet. Ved omstart av programmet, kan det hende at den samme prosessen må gjentas. I tillegg må da videre følgende to filer fra katalogen Img/src/img/gui/element fjernes før pkt 9 (Kjør programmet): C_JLabel.java og C_JLabel.~jav. Følgende katalogstuktur benyttes: Img bak classes src img control gui element menuBar statusBar toolBar image io op transform fourier function wavelet transformation wavelets I perioden 19.01.04 - 22.01.04 les på Lineær algebra, Fourier-transformasjon, Lineære systemer og Program-implementering (Java). Litt om oppgavene: Fra Radiumhospitalet kan vi arbeide videre med et mammografi-fantom. Vi skal benytte Wavelets (sammen med andre metoder) til å bestemme tidlige forkalkninger (som senere utvikler seg til brystkreft) fra dette mammografi-fantomet. Det kan her være aktuelt å foreta en mer grunnleggende Wavelets-studie. Fra SINTEF Ultralyd Unimed i Trondheim er det foreløpig kommet tre ønsker med en sammenfatning av disse: 1. Videreutvikle 3D-modellen med kantdeteksjon av blodårer fra ultralydbilder vha Wavelets (Java/C++). 2. Foreta en mer grunnleggende studie av ulike Mother Wavelets. 3. Støyfjerning fra ultralydbilder vha Wavelets. For nærmere forespørsler angående SINTEF-oppgavene, kontakt Thomas Langø, SINTEF Unimed Ultralyd tlf 73592590 / 90962913. De studentene som velger SINTEF-oppgave bør ta en besøkstur til SINTEF Unimed i Trondheim så tidlig som mulig i prosjekt-perioden. Fra ASA er det kommet ønske om studier av IR-bilder vha bl.a. Wavelets. Fra VSA er det kommet ønske om studier av røntgen- og MR-bilder i forbindelse med bestemmelse av benmasse og bestemmelse av blodåretykkelse i lever.