Wavelet SimReal+ - Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser Eksterne videoer SimReal SimReal kalkulator UiA

Per Henrik Hogstad
P.H.Hogstad

Forelesning
Oppgaver
Løsninger
Simulering

Formler
Ordliste
Eksamen

Diskusjonsforum
Info
Timeplan
Ukeplan
Fagplan
Lab

FoU

Linker
Irina - Translator- Kap 01 Innføring i Wavelets
- Kap 02 Definisjon av Wavelet transformasjon
- Kap 03 Multiresolution analyse (MRA)
- Kap 04 MRA 1dim / 2dim Haar Wavelet
- Kap 05 Filter Banks
- Kap 06 Biortogonale Wavelets
- Kap 07 Lifting scheme
- Kap 08 Bruk av Wavelets i medisinsk bildebehandling
- Kap 09 Program-implementering
- Kap 10 Internett-simuleringer

- App 01 Fourier-transformasjoner
- App 02 z-transformasjoner
- App 03 Lineær algebra - Det matematiske fundament for Wavelets
- App 04 Lineære systemer - Tidsinvariante systemer
- App 05 Matematisk bakgrunn - Romhierarki

- App 06 1dim Wavelet-transformasjon - Programmering Java
- App 07 2dim Wavelet-transformasjon - Programmering Java

- P 01 Prosjekt - Bildekomprimering vha Wavelets
- P 02 Prosjekt - Kantdeteksjon innen medisin vha Wavelets


Forelesnings-serie for sivilingeniør- (diplom-) og ingeniør- (prosjekt-) studenter
Forelesnings-serie / Orientering I
Forelesnings-serie / Orientering II


Wavelets - Abelprisen 2017Wavelet-transformering av et bilde.Klarer du å se forskjell på de to grafene?
Hvis ikke, klikk på grafene for å se hvordan Wavelets kan hjelpe deg!