Ma-1640  Statistikk

Forelesning


[Hovedmeny]
	 Kap 00  p x  Innledning
	 Kap 01  p x  Mengdelære 
	 Kap 02  p x  Kombinatorikk
	 Kap 03  p x  Bekskrivende statistikk
	 Kap 04  p x  Sannsynlighetsregning
	 Kap 05  p x  Betinget sannsynlighet / Uavhengighet og produktmodeller
	 Kap 06  p x  Diskrete stokastiske variabler  Forventning/Varians
	 Kap 07  p x  Diskrete sannsynlighetsfordelinger (Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, ...)
	 Kap 08  p x  Kontinuerlige stokastiske variabler
	 Kap 09  p x  Kontinuerlige fordelingsfunksjoner (Eksponensialfordeling, Normalfordeling, ...)
	 Kap 10  p x  Estimering
	 Kap 11  p x  Hypotesetesting
	 Kap 12  p x  Korrelasjon / Regresjon
	 Kap 13  p x  Sammenligning av to grupper

Kap xx: Tekstform. p: Powerpointslides. x: Laste ned tilhørende komprimerte (zip) Powerpoint-fil.