Statistikk UiA Logo[Forrige][Neste] [ppt][pdf] [Formler][Oppgaver] [Løsninger] [Simuleringer] [Programmering]


	 001 Innledning 
	 002 Historie
	 003 Tallbegrep 
	 004 Transfinite tall
	 005 Galileis paradoks 
	 006 Notasjon
	 007 Russels paradoks
	 008 Eksempler på bruk av mengdelære innen statistikk
	 009 Snitt / Union / ...
	 010 Venndiagram
	 011 De Morgans lover
	 012 Addisjonsprinsippet - 2 mengder
	 013 Addisjonsprinsippet - 3 mengder
	 014 Addisjonsprinsippet - n mengder

	 015 UDL
Exam


MatRIC Logo