Statistikk UiA Logo[Forrige][Neste] [Formler] [Formler][Oppgaver] [Løsninger] [Simuleringer] [Programmering]


	 001 Kombinatorikk 
	 002 Multiplikasjonsformel for 2-trinns forsøk
	 003 Multiplikasjonsformel for n-trinns forsøk
	 004 Multiplikasjonsformel for 3-trinns forsøk
	 005 Multiplikasjonsformel - Eksempel
	 006 Utvalg på s enheter fra en populasjon på n enheter
	 007 Utvalg på s enheter fra en populasjon på n enheter - Bevis
	 008 Utvalg på s enheter fra en populasjon på n enheter - Tips
	 009 Utvalg på s enheter fra en populasjon på n enheter - Eks I
	 010 Utvalg på s enheter fra en populasjon på n enheter - Eks II
	 011 Ordnet med tilbakelegging - Bit
	 012 Ordnet   med tilbakelegging - Tipperekke
	 013 Ordnet   med tilbakelegging - Idrett I
	 014 Ordnet   med tilbakelegging - Idrett II
	 015 Ordnet   uten tilbakelegging - Verv
	 016 Ordnet   uten tilbakelegging - Permutasjon
	 017 Ikke-ordnet med tilbakelegging - Mat
	 018 Ikke-ordnet uten tilbakelegging - Delegasjon / Inndeling i 2 grupper
	 019 Ikke-ordnet uten tilbakelegging - Rekkefølge av 2 typer objekter
	 020 Ikke-ordnet uten tilbakelegging - Lotto
	 021 Grupperinger - 2 grupper
	 022 Grupperinger - 3 grupper
	 023 Grupperinger - r grupper
	 024 Grupperinger - Eksempel
	 025 Binomialkoeffisient - Definisjon
	 026 Binomialkoeffisient - Egenskaper
	 027 Binomialkoeffisient - Pascals trekant
	 028 Binomialformel
	 029 Binomialformel - Bevis

Exam


MatRIC Logo