Wavelet SimReal+ - Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser Eksterne videoer SimReal SimReal kalkulator UiA


Per Henrik Hogstad
P.H.Hogstad

Forelesning
Oppgaver
L�sninger
Simulering

Video

Formler
Ordliste
Eksamen

Diskusjonsforum
Info
Timeplan
Ukeplan
Fagplan
Lab

Linker

Kurs-evaluering- Kap 01 Mengdel�re
- Kap 02 Kombinatorikk
- Kap 03 Beskrivende statistikk
- Kap 04 Sannsynlighetsregning
- Kap 05 Betinget sannsynlighet / Produktmodeller / Uavhengige hendelser
- Kap 06 Diskrete stokastiske variable
- Kap 07 Diskrete sannsynlighetsfordelinger: Binomisk, Hypergeometrisk, Poisson, ...
- Kap 08 Kontinuerlige stokastiske variable
- Kap 09 Kontinuerlige fordelingsfunksjoner: Eksponensial fordeling, Normalfordeling, ...
- Kap 10 Estimering
- Kap 11 Hypotesetesting
- Kap 12 Korrelasjon / Regresjon
- Kap 13 Sammenligning av to grupper
- App 01 KvantestatistikkUniversitetet i Agder, Grimstad