Statistikk UiA Logo
  	 Kap 01 Mengdelære 
	 Kap 02 Kombinatorikk
	 Kap 03 Bekskrivende statistikk
	 Kap 04 Sannsynlighetsregning
	 Kap 05 Betinget sannsynlighet
	 Kap 06 Diskrete stokastiske variabler  Forventning/Varians
	 Kap 07 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
	 Kap 08 Kontinuerlige stokastiske variabler
	 Kap 09 Kontinuerlige fordelingsfunksjoner
	 Kap 10 Estimering
	 Kap 11 Hypotesetesting
	 Kap 12 Korrelasjon / Regresjon
	 Kap 13 Sammenligning av to grupper
Exam

MatRIC Logo