Ma-1640 Statistikk - Info


[Hovedmeny]
	 001  Info  
	 002  Hovedemner
	 003  Litteratur I
	 004  Litteratur II
	 005  Dataprogram for statistikk
	 006  End

Kanskje tenkte Vårherre som følger da han skapte verden:
Hvis jeg lager alt forutsigelig, så vil menneskene ikke ha interesse av å gjøre noe som helst fordi alt er forutbestemt.
Hvis jeg lager alt uforutsigelig, så vil menneskene heller ikke nå ha interesse av å gjøre noe som helst fordi alt skjer tilfeldig.
Jeg må derfor lage en blanding: Noe må være forutsigelig og noe må være uforutsigelig.
Da vil forhåpentligvis menneskene ihvertfall ha interesse av å finne ut hva som er hva.

Fritt oversatt fra E.F.Schumacher