Ma-1640  Statistikk

Oppgave-løsninger


[Hovedmeny]
	 Kap 00 w x Innledning
  	 Kap 01 w x Mengdelære 
	 Kap 02 w x Kombinatorikk
	 Kap 03 w x Bekskrivende statistikk
	 Kap 04 w x Sannsynlighetsregning
	 Kap 05 w x Betinget sannsynlighet / Uavhengighet og produktmodeller
	 Kap 06 w x Diskrete stokastiske variabler  Forventning/Varians
	 Kap 07 w x Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, ...
	 Kap 08 w x Kontinuerlige stokastiske variabler
	 Kap 09 w x Kontinuerlige fordelingsfunksjoner (Eksponensialfordeling, Normalfordeling, ...)
	 Kap 10 w x Estimering
	 Kap 11 w x Hypotesetesting
	 Kap 12 w x Korrelasjon / Regresjon
	 Kap 13 w x Sammenligning av to grupper

Kap xx: Tekstform. w: Word. x: Laste ned tilhørende komprimerte (zip) Word-dokument.