Statistikk UiA Logo
    Kapitteloppgaver:

  	 Kap 01 L Mengdelære 
	 Kap 02 L Kombinatorikk
	 Kap 03 L Bekskrivende statistikk
	 Kap 04 L Sannsynlighetsregning
	 Kap 05 L Betinget sannsynlighet / Uavhengighet og produktmodeller
	 Kap 06 L Diskrete stokastiske variabler  Forventning/Varians
	 Kap 07 L Diskrete fordelingsfunksjoner
	 Kap 08 L Kontinuerlige stokastiske variabler
	 Kap 09 L Kontinuerlige fordelingsfunksjoner
	 Kap 10 L Estimering
	 Kap 11 L Hypotesetesting
	 Kap 12 L Korrelasjon / Regresjon
	 Kap 13 L Sammenligning av to grupper


    Eksamensoppgaver:
	 001 Oppgave Løsning
	 002 Oppgave Løsning
	 003 Oppgave Løsning
Exam

MatRIC Logo