Ma-1640 Statistikk

Simulering

K12 Korrelasjon / Regresjon


    	 01   Korrelasjon / Minste kvadraters metode  Excel
	 02   Korrelasjon / Minste kvadraters metode  Mathcad