Ma-1640  Statistikk

Simulering


[Hovedmeny]
	 Kap 00  Innledning
  	 Kap 01  Mengdelære 
	 Kap 02  Kombinatorikk
	 Kap 03  Bekskrivende statistikk
	 Kap 04  Sannsynlighetsregning
	 Kap 05  Betinget sannsynlighet / Uavhengighet og produktmodeller
	 Kap 06  Diskrete stokastiske variabler
	 Kap 07  Diskrete sannsynlighetsfordelinger (Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, ...)
	 Kap 08  Kontinuerlige stokastiske variabler
	 Kap 09  Kontinuerlige fordelingsfunksjoner (Eksponensialfordeling, Normalfordeling, ...)
	 Kap 10  Estimering
	 Kap 11  Hypotesetesting
	 Kap 12  Korrelasjon / Regresjon
	 Kap 13  Sammenligning av to grupper