Timeplan / Ukeplan våren 2000


[HomePage][Ukeplan]Det er meget viktig med fremmøte første forelesningsdag for å få informasjon om kurset.Ukeplan

Foreløpig ukeplan. Muligheter for at det vil bli endringer i løpet semestret.

En del av studentene vil gjenkjenne noen av emnene nedenfor fra videregående skole (2MX/3MX reform -94).
Noe repetisjon vil det bli siden kurset Ma-1640 pr idag ikke krever forkunnskaper i statistikk.
Kurset Ma-1640 vil inneholde utvidelsesemner samt gå dypere inn i matematikken i de fleste av emnene.
	Uke			Innhold
    --------------------------------------------------------------------------------------------

	02 10.01.00-14.01.00	Kursorientering.
				Hva er statistikk? Eksempler på bruk av statistikk.
				Dataprogram for statistikk.
				Statistikk og Internett.
				Mengdelære. Venndiagram.
				Kombinatorikk.
                
	03 17.01.00-21.01.00	Kombinatorikk.
 
	04 24.01.00-28.01.00	Kombinatorikk.
				Beskrivende statistikk.
				Frekvensdiagram, Histogram.
				Gjennomsnittsmål, Spredningsmål.

	05 31.01.00-04.02.00	Diskrete sannsynlighetsmodeller.
				Utfallsrom, Sannsynlighetsregning, Sannsynlighetsmodell, Venndiagram.
				Aksiomer, Teoremer.
	
	06 07.02.00-11.02.00	Betinget sannsynlighet, Bayes' teorem.
				Lov om total sannsynlighet.
				Uavhengighet og produktmodeller.

	07 14.02.00-18.02.00	Diskrete stokastiske variabler.
				Sannsynlighetsfordeling.
				Forventning, Varians, Standardavvik.

	08 21.02.00-25.02.00	Fordelingsfunksjoner.
				Uniform fordeling, Indikator fordeling,
				Binomisk fordeling, Multinomisk fordeling, 
				Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, ...
				
	09 28.02.00-03.03.00	Fordelingsfunksjoner (forts.).

	10 06.03.00-10.03.00	Kontinuerlige stokastiske variabler i 1 og 2 dimensjoner.
				Eksponensialfordeling, Normalfordeling.

	11 13.03.00-17.03.00	Estimering.

	12 20.03.00-24.03.00	Hypotesetesting.

	13 27.03.00-31.03.00	Hypotesetesting / Korrelasjon og regresjon.

	14 03.04.00-07.04.00	Korrelasjon og regresjon / Sammenligning av to grupper.

	15 10.04.00-14.04.00	Repetisjon / Eksamensoppgaver.

	16 17.04.00-21.04.00	----- Påskeferie -----
	
	17 24.04.00-28.04.00	Repetisjon / Eksamensoppgaver.

	--------------------------------------------------------------------------------------------