Stråleterapisystem

Det Norske Radiumhospital (DNR)


[HomePage] [Lineær-akselerator] [Bildebehandling]

Stråletarapisystem for Det Norske Radiumhospital (DNR) i Oslo og øvrige stråleterapisentra i Norge. 1. Innsamling av medisinsk informasjon (herunder medisinsk bildeinformasjon) 2. Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon 3. Doseplanlegging 4. Strålebehandling styrt/kontrollert av et eget datasystem