Lineær-akselerator - Kontrollsystem for strålebehandling

Det Norske Radiumhospital (DNR)

[HomePage] [Stråleterapisystem] [Bildebehandling]
Lineær-akseleratoren (strålemaskinen) befinner seg i et eget rom med stråleisolasjon mot omliggende rom.
Akseleratoren styres fra en PC i et nærliggende rom.
Via PC'en hentes pasient- og stråledata fra en pasient-database.
Innstilling og strålings-kontroll utføres fra denne PC'en.
Lineær-akseleratoren kan innstilles manuelt i strålingsrommet.
En egen PC plassert i det samme rommet viser innstillings-dataene.


Mer informasjon om lineær-akselerator.