Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon

Det Norske Radiumhospital (DNR)

[HomePage] [Stråleterapisystem] [Lineær-akselerator]
Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon består av bl.a. følgende:

- Digitalisering av røntgenbilder og annen medisinsk bildeinformasjon
- Støyfjerning
- Kantskjerping
- Glatting
- Midling
- Terskling i ulike nivåer
- Gradientberegninger
- Histogramberegninger
- Histogramutjevning
- Pseudofarging
- Flerlagsbilder
- Innlegging av strålingsfelter
- Innlegging av bildekommentarer
- Transformering: Fourier / Laplace / Wavelet
- Omforming til/fra DICOM-format
- Bildegjenkjenning
- .....


Mer informasjon om matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon.