Per Henrik Hogstad: Prosjekt / FoU

UiA Logo
[Per Henrik Hogstad]
    Radiumhospitalet    : Lineær-akselerator. Kontrollsystem for strålebehandling
    Radiumhospitalet    : Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon	
                  Røntgenbilde-behandlingssystem for Windows 
    Radiumhospitalet    : Røntgen-database for Windows
    Radiumhospitalet    : Personal-database for Windows
    Statoil        : Feilmelding-system
    OnLine Data Syst. A/S : WimTime Timeregistreringssystem

Radiumhospitalet : Personal- og timeregistrerings-system Radiumhospitalet : Aktivitetsoversikter Radiumhospitalet : Regnskapssystem Agderforskning : Løsninger for bruk av grafiske grensesnitt over lavhastighets kommunikasjonslinjer
Radiumhospitalet : Dicom-3 Digital Imaging and Communication In Medicine : Parkettsystem Per Assev : Databasesystem for registrering av geistligheten i Norge i perioden 1500-1700
Radiumhospitalet : Ektron II. Digitalisering av røntgenbilder Ericsson : Modem Command Definition System Edb & Nettverk : SQL Kunde/Ordre database Ugland : MarWin - Maritim program for Windows
Aust-Agder Kraftverk : CarMon Olfi-system Maritime Hydraulics A/S: Databasesystem Center Park : Parkeringssystem
: 3 prosjekter innen Web Database programmering Agder Labring : Ali Basen
Radiumhospitalet : Analyse og visualisering av bilderegistreringsdata for korreksjon av pasient posisjon under stråleterapi
UiA : Bildekomprimeringsmetoder m/Wavelets : Apsys. Web-basert grensesnitt for turnussystem. : Project Magoria. Strategispill for Internett. Norsk Interaktiv : Sikring av distribuerte programmer Ericsson : Mobile Phonebook Management
SINTEF Unimed Ultralyd : 001 Digital bildebehandling m/Wavelets (Newspaper article) SINTEF Unimed Ultralyd : 002 Digital bildebehandling m/Wavelets
Radiumhospitalet : 001 Bruk av Wavelets kombinert med eventuelle andre metoder innen gjenfinning av tidlige forkalkninger i mammografibilder. Radiumhospitalet : 002 Bruk av Wavelets kombinert med eventuelle andre metoder innen gjenfinning av tidlige forkalkninger i mammografibilder. SINTEF Unimed Ultralyd : 003 Studie av ulike Mother Wavelets til bruk innen støyreduksjon av blodårer i ultralydbilder. SINTEF Unimed Ultralyd : 004 Studie av ulike Mother Wavelets til bruk innen kantdeteksjon i ultralydbilder. SINTEF Unimed Ultralyd : 005 Studie av Wavelets kombinert med eventuelle andre metoder til bruk innen kantskjerping i ultralydbilder. ASA / VAS : 006 Bruk av Wavelets kombinert med eventuelle andre metoder til bruk innen analyse av IR-bilder. Bruk av Wavelets kombinert med eventuelle andre metoder til bruk innen analyse av leddgikt og benskjørhet.
UiA : SimReal Simuleringer i Realfag - MatRIC - Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser