SimReal - Calculator - Exercise - Solution UiA Logo

[Eng]
	 0001 Generell oversikt over kalkulatoren
	 0002 Display og tastatur
	 0003 Aritmetiske beregninger
	 0004 Graf-tegning m/funksjonsanalyse (derivasjon, integrasjon, nullpunkt, ...)
	 0005 Parameteriserte kurver i planet
	 0006 Løsning av ligninger
	 0007 Minste kvadraters metode
	 0008 Statistikk


Disse oppgavene er laget for å bli kjent med de grunnleggende elementene i SimReal-kalkulatoren. Hver oppgave er tilknyttet detaljert hjelpeinformasjon mht oppgaveløsning.