SimReal - Måleteknikk UiA Logo

[Hovedmeny] [Matematikk] [SMax] [SWin] [Oppgaver] [Print] [Hjelp] [Eng]
Vi skal her se på enkel måle-teknikk vha SimReal (kalkulatoren finnes på egen side).
Fjern først graf-vinduet (ved å fjerne merket i checkboksen 'Graph') eller graf-vinduet m/kalkulator (ved å fjerne merket i checkboksen 'Calculator').

SimReal inneholder to spesielle måleverktøy:
- Universalmåleinstrument
- Hjelpevektorer/Hjelpelinjer

Universalmåleinstrument:
Til høyre for vektor- og linje-feltet i nedre del av skjermbildet, er plassert et universalmåleinstrument (grønn farge).
Dette instrumentet kan benyttes til å måle posisjon, tid, lengde, vinkel, masse, kraft, ... .
Ved måling velges først hva slags type måling som skal utføres (posisjon, tid, lengde, ...).
Deretter settes måleinstrumentet på (checkbox), og måleinstrumentet flyttes ut til stedet / objektet hvor målingen skal foregå.

Vektorer / Linjer:
Nederst til venstre i skjermbildet, finner vi såkalte hjelpevektorer og hjelpelinjer.
Disse er i første omgang ment å skulle være til hjelp under ulike typer simuleringer, enten som markører eller (for vektorer) som alternative måleinstrumenter.
Vektorene og linjene kan vha musen dras ut på skjermen (foreløpig totalt 10 vektorer og 10 linjer).

Vektorene og linjene kan, foruten flytting, endres i lengde og retning. For vektorene kan x- og y-komponentene vises (checkbox x-y). Vektorenes lengde og retning vises i to datafelter nederst på skjermen.
Ved bruk av flere vektorer samtidig, vises lengde og retning for gjeldende vektor (sist klikket vektor).
Vektorene og linjene kan vha checkbox 'reset' tilbakestilles til sin opprinnelige posisjon nederst til venstre i skjermbildet (eller enkeltvis ved å dra ett av vektorens flyttepunkter ned i verktøykassen).
Denne tilbakestillingen berører ikke andre objekter som vises på skjermen.

Tidsmåling:
Lengst til høyre nederst i skjermbildet vises fem kontrollknapper (fra venstre: reset, steg bakover, steg fremover, stopp og start).
Start-knappen toggler mellom start og stopp.
Til venstre for prosesseringsknappene vises et tidsfelt med gjeldende tid.
Universalmåleinstrumentet kan benyttes til å måle tidsintervaller.

SimReal inneholder også en kalkulator som du kan lese mer om på en egen side.