SimReal - Calculator UiA Logo

[Main Menu] [Exercises] [Help] [Video help]
SimReal kalkulator versjon 3.1.

A short tutorial (in English) about the SimReal calculator.

Kalkulatoren er nå (av ressursmessige hensyn) delt i en 2D- (default) og en 3D-modul.
Bortsett fra disse to geometri-modulene er kalkulatorene ellers helt like.
Valg av 2D eller 3D gjøres vha av trykk-knappene nedenfor kalkulatoren (status vises til høyre under kalkulatoren).
I tillegg kan 'Multiple Choice' startes (genererer et ubegrenset antall oppgaver innen funksjonslære).

Hjelp:
- Måleteknikk
- Display/Keyboard
- Kalkulasjon
- Graftegning
- Graftegning m/funksjonsanalyse
- Akse-endringer
- Tabeller
- Statistikk
- Parameteriserte kurver i planet
- Minste kvadraters metode (Regresjon)
- Ligningssystemer
- Rekker
- 2D geometri
- 3D modul / Vektor/Kurve/Plan/Flate/Rotasjonslegeme
- Differensialligninger
- Historie-liste / Funksjoner/Statistikk/Variabler/Konstanter
- Arbeidsdokument
- Kopiering mellom dokumenter


For å bli bedre kjent med kalkulatoren, se oppgaver (m/løsningsforslag).
Video-hjelp
Ny SimReal-kalkulator.