SimReal - Kalkulator parAbel Logo

[Hovedmeny] [Matematikk] [SMin] [SWin] [Oppgaver] [Print] [Hjelp] [Eng]
SimReal kalkulator versjon 3.0.


Hjelp:

- Måleteknikk
- Display/Keyboard
- Kalkulasjon
- Graftegning
- Graftegning m/funksjonsanalyse
- Akse-endringer
- Tabeller
- Statistikk
- Parameteriserte kurver i planet
- Minste kvadraters metode (Regresjon)
- Ligningssystemer
- Rekker
- 2D geometri
- 3D modul / Vektor/Kurve/Plan/Flate/Rotasjonslegeme
- Differensialligninger
- Historie-liste / Funksjoner/Statistikk/Variabler/Konstanter
- Arbeidsdokument
- Kopiering mellom dokumenter


For å bli bedre kjent med kalkulatoren, se oppgaver (m/løsningsforslag).
Brukerstøtte (tutorial) til kalkulatoren er påbegynt.