SimReal - Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny] [Fysikk] [Max] [SWin] [Oppgaver] [Print] [Hjelp] [Eng]
Studier av hastighets-vektorer og akselerasjons-vektorer ved sirkel-bevegelse, samt studier av angulært moment.