SimReal - Kontrollknapper UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]
Nede i høyre av simuleringsvinduet finnes 5 kontroll-knapper:
- Nullstill
- StegB
- StegF
- Stopp
- Start
Nullstill simulering
Steg ett tidsintervall bakover
Steg ett tidsintervall forover
Stopp simulering
Start simulering

Til venstre for kontroll-knappene finnes et tidsfelt som viser gjeldende simuleringstid.
Tidsintervaller måles enklest vha Universalmåleinstrument.