SimReal - Elastisk kollisjon parAbel Logo

[ Hovedmeny [Eng]Dette er en del av et simuleringsprogram for å studere bevaring av energi og bevegelsesmengde ved kollisjoner.
I simulerings-programmet kan banen til de to kulene følges til gitte tidspunkt (ikke vist her).
Banene kan måles og vi kan i detalj studere kollisjons-prosessen.

Ved å flytte muspekeren i nærheten av biljardkøen, vil biljardkøens midtpunkt følge muspekeren (biljardkøen kan slippes igjen ved en rask bevegelse med muspekeren). Biljardkøen vil til enhver tid peke mot den hvite kulen.
Biljardkøen kan støtes mot den hvite kulen vha klikk med musen.
Den hvite kulens starthastighet er ved treff av biljardkøen proporsjonal med avstanden mellom den hvite kulen og biljardkøen. I denne kortversjon av simuleringen er måleinstrumenter og friksjons-settingsmuligheter fjernet.
Kulene (og biljardkøen) kan stoppes ved trykk på reset-knappen over biljardbordet.
Kulene kan nå flyttes til en gitt startposisjon hvis ønskelig.
Spillet kan startes igjen ved trykk på startknappen over biljardbordet.