calc Logo SimReal - Galleri SimVideo Logo SimVideo SimVideo Logo Video-hjelp UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [SimVideo] [Tekstmeny] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp] [Eng]

Kalkulator

Kalkulator20

Måling

Siffer

Trigonometri

Trekant/Trig

Param 2D

Vektor 2D

Fourier

Fourier (ny)
Matematikk

Kjeglesnitt

Brøk

Mult-tabell

Sortering

Terning-triks

Integral 1-2-3

TNB - 3D

Vektorfelt

MultipleChoice

Taylor

Derivasjon

Derivasjon (S)

Newton

Matriser

Vannkraft

Taylor

Tallsystem

Fraktaler

TowerHanoi

Video-hjelp

Pythagoras

Trig. Ny

Trekant

Green Areal

Param 2D-3D

A140510

CurlPaddle

Kalkulator

Måling

Statistikk

Kombi

Mynt 1

Mynt 2

Pirquet

Binom
Statistikk

Kalkulator

Måling

Luftputebenk

s-v-a

Partikkel

Joystick

Piston

LRC

Sykkel

Qstate
Fysikk

Newton

Massesenter

Kollisjon

Impuls

Rotasjon

SHM

Hull i jorden

Gravitasjon

Sirkel

Cycloide 1

Cycloide 2

Sylinder

Hjul/Planke

3 sylindre

Pendel

Lys

Puls

Superposisjon

Refleksjon

Puls - SHM

Puls - Bølger

SHM bølger

Ståendebølger

Overtoner

c - n

AntiRefleksjon

Doppler

Generell

Piano

Svevning 1

Svevning 2

Interferens

Fourier

Elektrisk felt

Elektrisk krets

Period-Tabell

Radioakt.

Halvledere

Kvantefysikk

Relativitet

Universet

Satellitt

Elektro

Polarisasjon

Kalkulator

Måling

Period-Tabell

Energi

Klima
Kjemi

Kalkulator

Måling
Biologi

SimRealTotal
SimReal Total

Klikk på ikon gir direkte tilgang til SimReal-programmet (nødvendig med brukernavn og passord).
Klikk på tekst under ikon gir tilgang til informasjon om SimReal-programmet.
Nedlasting av kalkulator.